Трудове право Задача 2, 2005 р

1.00 $

Категория:

Описание

Перевіркою правової інспекції праці було виявлено, що в цеху №4 жінки залучались до роботи в шкідливих умовах праці, опікуну К. було відмовлено в наданні відпустки по догляду за дитиною, не ведеться облік неповнолітніх працівників, пенсіонерів без їх згоди залучають до надурочних робіт, замість спеціального одягу трьом працівникам видали компенсацію. Представники адміністрації цеху відповіли представникам правової інспекції. що з їх боку порушень немає. А як вважаєте Ви? Зробіть аналіз і при виявленні порушень пошліться на закон. Вкажіть, що саме порушено?

Згідно зі ст. 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Методичка тут:
метод Трудове право 2006