Трудове право Задача 41, 2013 р

1.00 $

Категория:

Описание

Підсобний робітник їдальні Семенов через несправність підлоги і погане освітлення отримав під час роботи травму, в зв’язку з чим протягом 40 днів був непрацездатний. Семенов працює 5 років і 6 місяців.
Дайте відповідь на питання:
Який порядок оплати тимчасової непрацездатності, пов’язаної з каліцтвом?
Чи зміниться рішення задачі, якби Семенов одержав лікарняний листок у зв’язку з захворюванням?

Ці питання врегульовуються Кодексом законів про працю України та Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та Цивільним кодексом України.
Відповідно до статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть