задача варинт 1, 2011 р.

1.00 $

Описание

Дочірнє підприємство ірландської фірми “Порцелак ЛТД” звернулося з позовом до Державного депар-таменту авіаційного транспорту України про спростування ві-домостей, що завдають шкоди діловій репутації фірми і не відповідають дійсності. В позовній, заяв і позивач зазначав, що йому належить право представляти інтереси американської компанії “Рапіксан” в Україні, без будь-яких обмежень реалі-зовувати її продукцію в Україні, а також, що ця діяльність не потребує жодних ліцензій, сертифікатів додаткових гарантій фірми-виробника. Голова Укравіатрансу надіслав на ім’я ге-нерального директора підприємства “Порцелак-Україна” ли-ста від 17.07.2002 р. № 1/17-1232, у якому з метою визначен-ня можливості й доцільності акредитації цього підприємс-тва при Укравіатранс останньому пропонувалося подати Укравіатрансу низку документів (установчі документи, ліцен-зії тощо). Робилося також посилання на листи фірми “Рапіксан”, що не підтверджували повноважень підприємства “Порцелак-Україна” як представника згаданої фірми.
Позивач вважає, що викладені в листі відомості щодо відсутності у нього повноважень здійснювати представницькі функції компанії “Рапіксан” в Україні та необхідності ліцен-зування, сертифікації продукції компанії завдають шкоди йо-го діловій репутації і не відповідають дійсності.
Апеляційний господарський суд України розглянув матеріали справи, вислухав пояснення представників сторін і своїм рішенням від 29.09.2002 р, задовольнив позов, зо-бов’язавши Укравіатранс спростувати відомості, викладені в листі від 17.07.2002 р. № 1/17-1232, які стосуються повнова-жень дочірнього підприємства ірландської фірми “Порцелак ЛТД” представляти компанію “Рапіксан” в Україні та необ-хідності ліцензування, сертифікації чи додаткових гарантій фірми-виробника щодо продукції “Рапіксану”, яка реалізуєть-ся позивачем в Україні.
Встановлювався також спосіб виконання постанови. Вона повинна бути розіслана всім підприємствам, підпоряд-кованим Укравіатрансу, яким стала відома інформація, .викла-дена у згаданому листі.
Вищий господарський суд (ВГС) України перевірив постанову апеляційного господарського суду і прийняв постанову про її скасування на тій підставі; що апеляційною інстанцією неправильно застосовано закон України “Про ін-формацію”, оскільки наведені в листі Укравіатрансу дані не мають інформаційного характеру
: І. Дати аналіз законності та обгрунтованості постанов апеляційного господарського суду та ВГС України.
2. Чи передбачений законом визначений у рішенні .спосіб його виконання? Яким судам підвідомчі спори про захист честі та гідності юридичних осіб?

В іншій частині позовних вимог (щодо спростування решти відомостей, викладених Укравіатрансом у його листі) позов залишений без розгляду

Методичка тут
метод Судочинство в господарських судах