загальні засади господарського судочинства реферат 2021

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття засад судочинства України, їх класифікація та особливості судочинства у господарському процесі
2. Загальна характеристика принципів господарського судочинства
3. Принципи господарського процесу в Україні та практика Європейського суду з прав людини
Висновок
Список літератури

Реферат містить 24 сторінки

Відповідно до ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: законність; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; обов’язковість рішень суду. Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій [1].
Норми-принципи судочинства містяться і в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: право на судовий захист (ст. 7); право на повноважний суд (ст. 8); рівність перед законом і судом (ст. 9); гласність і відкритість судового процесу (ст. 11); мова судочинства і діловодства в судах (ст. 12); обов’язковість судових рішень (ст. 13); право на оскарження судового рішення (ст. 14) [5].
Усі принципи судочинства України науковці поділяють на три групи:
1) конституційні принципи правосуддя (загальні);
2) міжгалузеві принципи, що визначають загальні засади судоустрою і правового статусу суддів загальної юрисдикції (спеціальні);
3) принципи цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства (галузеві) [16].