Зміна умов трудового договору, 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Порядок звільнення з роботи. Відсторонення працівника від роботи.
Зміна умов трудового договору.
Список використаної літератури

Всі істотні умови трудового договору можна розподілити, виходячи із змісту ст. 32 КЗпП, на три групи:
трудова функція працівника (спеціальність, кваліфікація, посада);
робоче місце (конкретний структурний підрозділ підприємства, конкретний механізм або агрегат, на якому працює працівник і тощо);
інші істотні умови (системи і розміри оплати праці, пільги, режим роботи, поєднання професій і посад тощо).
З урахуванням такого поділу істотних умов трудового договору можна зробити висновок, що згідно із ст. 32 КЗпП будь-яка зміна трудової функції працівника буде вважатися переведенням на іншу роботу. І така зміна може бути проведена лише за згодою працівника.

Методичка тут:
метод Трудове право ДЛЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ