Зміст і значення процесуальних документів, 2013 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Зміст і значення процесуальних документів. Стадії порушення кримінальної справи.
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів.
Список використаних джерел.

У виконанні органами дізнання і досудового слідства завдань, вказаних у ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу — охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний — важливе значення мають процесуальні акти кримінального судочинства.