Охрана труда

Виконання контрольної роботи і задач з дисципліни Основи охорони праці
зміст статей Конституції України з питань охорони праці.
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Організація праці на виробництві.
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
Законодавчі акти, норми та правила з охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП).
Розслідування та облік професійних захворювань, нещасних випадків та аварій на виробництві.
Аналіз травматизму та професійної захворюваності на виробництві.
Організація та забезпечення охорони праці в ПАТ «Укртатнафта»
Загальні питання з охорони праці на підприємстві (дати характеристику мікроклімату на робочому місці, освітлення, електрика, пожежна безпека)
Обов’язки керівників з охорони праці щодо персоналу (розроблення положення, інструкції, інструктаж)
Обов’язки персоналу з охорони праці
Оснащення персоналу засобами індивідуального захисту (спецодяг)
Загальні положення щодо оцінки умов праці та розслідування нещасних випадків
Охорона праці в зварювальному цеху КВБЗ
Розрахунок природного освітлення виробничого приміщення
нормування природної освітленості робочих зон, визначити освітленість, потрібну для виконання різних видів зорової роботи, а також розраховувати площу світлових прорізів для забезпечення нормованої освітленості.
Розрахувати природне освітлення для цеху (стеля білого кольору, сірі стіни, темна підлога) довжиною L=100 м, шириною – b = 63 м, висотою – h = 7,6 м. Висота робочої поверхні – hp = 0,9 м. Будівля знаходиться в м. Кременчук (III світовий пояс) і навпроти вікон дільниці, зорієнтованих на захід, немає затіняючих об’єктів. Розряд зорової роботи IV.
Розрахунок штучного освітлення
визначити кількість світильників для забезпечення нормованої освітленості.
Необхідно знайти таку кількість світильників в офісі зі світлими стінами, сірим ковроліном і світлою стелею, яке забезпечить середню освітленість E=300 лк на рівні h1=0,8 м від підлоги.
Розрахунок звукоізоляції для зменшення впливу шуму на виробничий персонал
Визначити відповідність нормам санітарно-гігієнічних умов і запропонувати заходи по забезпеченню цієї відповідності.
У листопрокатному цеху холодної прокатки знаходиться декілька джерел шуму, характеристика яких наведена. Запропонувати заходи щодо захисту оператора від виробничого шуму.
Розрахунок штучного заземлення та занулення електроустановок
Визначити параметри заземлення: кількість, розміри і розміщення на плані об’єкта, що захищається, вертикальних і горизонтальних електродів для виробничої ділянки з електроустаткуванням
Забезпечення метеорологічних і гігієнічних умов на робочих місцях
Розрахунок кількості повітря для забезпечення мікроклімату на робочих місцях
Визначити продуктивність (м3/год) загальнообмінної вентиляції для видалення (виведення) тепла Q від обладнання машинного залу обчислювального центру.
Визначити продуктивність загальнообмінної вентиляції при видаленні надлишкової вологи з приміщення.
Визначити продуктивність (м3/год) загальнообмінної вентиляції виробничого приміщення, якщо виділяється Gм мінерального масла та Gб пари бензину. Для пари масла ГДК=200 мг/м3; для пари бензину ГДК=100 мг/м3. Концентрація пари масла та бензину в припливному повітрі відсутня.
Задачу вирішувати згідно з варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Визначити продуктивність (м3/год) загальнообмінної вентиляції для видалення виведення тепла Q від обладнання машинного залу обчислювального центру.
Надходження тепла від сонячної радіації Qс. Витяжні отвори розміщені на висоті 4м від підлоги. Допустима температура повітря в робочій зоні t=17-22oC. Прийняти середню густину повітря p=1,2 кг/м3. Q, кДж/год
Розрахувати загальне освітлення приміщення, виходячи з норм зорової працездатності та безпеки праці. Висота цеху Н=6м. Напруга в мережі 220 В. Для освітлення прийняти лампи розжарювання, світильник «Універсаль» з молочного скла. Стеля побілена, стіни світлі, вікна незанавішені. Освітленість на робочих поверхнях прийняти згідно з СниП 11-4-79 «Искуственное и естественное освещение».
Визначити сумарний рівень звукового тиску від n1, n2, n3 джерел шуму, кожний з яких створює рівень звукового тиску відповідно L1=90 дБ, L2=80 дБ, L3=70 дБ.
Визначити різницю в рівнях звукового тиску на відстані r від джерела при роботі на відкритому повітрі та в приміщенні. Постійна приміщення В. Коефіцієнт напрямленості Ф=1.
Визначити розміри (площу S та товщину h) віброізолюючих плоских гумових прокладок під двигун масою М. Номінальна частота обертання валу – n. Встановлено чотири прокладки. Необхідно набути коефіцієнт передачі КП=1/8. Динамічний модуль пружності гуми Е=106 Н/м2. Допустима статична напруга в прокладках [G]<2*105 Н/м2.
Визначити напругу кроку а=0,8м на відстані х від одиночного трубчастого заземлювача І=2м при розтіканні струму Із та питомого опору ґрунту p.
Визначити струм, який проходить через людину, при однофазному включенні в трифазну мережу (Uф=220 В) з ізольованою нейтраллю. Прийняти опір тіла людини Rn, опір ізоляції фаз відносно землі r, ємність фази відносно землі С=0. Розглянути також випадок пробою ізоляції одної з фаз на землю (r=0).
Визначити струм, який проходить через людину, при однофазному включенні в трифазну мережу (Uф=220 В) з ізольованою нейтраллю. Прийняти опір фаз відносно землі r= ∞, опір тіла людини R=1000 Ом, ємкість фаз відносно землі 0,1 мкФ/км, довжина мережі І.
Визначити струм, який проходить через людину, при однофазному включенні в трифазну мережу (Uф=220 В) з заземленною нейтраллю.
Прийняти опір людини Rh (з урахуванням опору розтікання основи) опору розтікання струму робочого заземлення r<10 Ом.

Представлено 2 товара