Банківське право задача 4

1.00 $

Категория:

Описание

Між банком «ВестЛТД» і ПАТ «Добробут» 21 березня 2002 року укладено кредитний договір на суму 500000 грн. із строком повернення 21 березня 2004 року та сплатою 17% річних від суми кредиту.
Майновими поручителями ПАТ «Добробут» виступили 5 колективних сільськогосподарських підприємств. Кожне поручилося майном в сумі 140000 грн. Майнове поручительство було оформлено єдиним договором, скріплено підписами та печаткою всіх сторін кредитної угоди: банком, ПАТ «Добробут» та 5 КСП.
21 березня 2004 року кредит не був повернутий і 20 травня 2004 року банк звернувся з претензією до ПАТ та поручителів як солідарних боржників про повернення суми кредиту, процентів за користування та пені за прострочку.
Оскільки відповіді на претензію не надійшло, банк звернувся з позовом до господарського суду. В судовому засіданні представник ПАТ заявив, що господарський суд порушив справу про оголошення його банкрутом за заявою податкової адміністрації, і тому ПАТ неспроможне повернути кредит. Лише 2-є з майнових поручителів погодилися виконати свої зобов’язання у сумі, передбаченій договором. Решта три відмовилися від виконання своїх зобов’язань з таких мотивів: майнова порука укладалася виключно в особистих інтересах голів КСП, які на час розгляду справи усунуті з посад загальними зборами. Сама ж угода суперечить цілям діяльності КСП і має бути визнана недійсною згідно із ст.227 Цивільного кодексу України.
Проаналізуйте ситуацію.