Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії прав інвестицій, реферат январь 2011

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Правове забезпечення державного регулювання інвестиційної діяльності.
Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
Гарантії захисту інвестицій.
Висновки
Список використаних джерел

Положення щодо державного регулювання інвестиційної діяльності містяться в низці нормативно-правових актів різної юридичної сили. Насамперед слід назвати Конституцію України, ч. 4 ст. 13 якої передбачає забезпечення державою соціальної орієнтації економіки України, а, отже, — і цивілізовані засади організації та здійснення інвестиційної діяльності як необхідної складової господарської системи будь-якого рівня: загальнодержавного, регіонального, місцевого, локального.
Господарський кодекс України містить положення щодо інвестиційної політики як складової державної економічної політики та її спрямування на створення суб’єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва переважно у пріоритетних галузях економіки, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю над ними.

Методичка тут
теми курсових робіт з дисципліни Правові основи інвестиційної діяльності