Джерела та принципи права соціального забезпечення, реферат март 2019г

5.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Вступ
Поняття і види джерел права соціального забезпечення. Класифікація джерел права соціального забезпечення
Конституція України – основне джерело права соціального забезпечення
Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення
Закони України – провідні джерела права соціального забезпечення
Підзаконні акти в системі джерел права соціального забезпечення
Значення актів Конституційного Суду України та судової практики в правовому регулювання відносин у сфері соціального забезпечення
Акти соціального партнерства джерела права соціального забезпечення
Поняття та види принципів права соціального забезпечення
Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення
Всезагальність права на соціальне забезпечення
Залежність права на соціальне забезпечення від соціального ризику
Соціальне страхування
Гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи
Відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам
Висновки
Список використаної літератури

Відповідно до Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Якщо міжнародним договором України передбачені інші правила, ніж у законі, то застосовуються правила міжнародного договору [1, ст.9].
Серед міжнародних документів особливе місце посідає Загальна декларація прав людини, яка передбачила право людини на соціальне забезпечення за допомогою національних зусиль та міжнародного співробітництва й відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Методичка тут
Метод ПСЗ 2019