Екологія тести та ситуаційні задачі

1.00 $

Категория:

Описание

Рівень І. Тести (по 1 балу)
1. Екологічне право  це…
а. галузь юриспруденції;
б. розділ екології;
в. галузь екології;
г. розділ економіки.
2. Екологічна експертиза  це…
а. оцінка території щодо загрози життєдіяльності людини;
б. оцінка відповідності до чинних норм і законів з охорони довкілля;
в. оцінка впливів на довкілля й здоров’я людей усіх видів діяльності;
г. правильної відповіді не має.
3. Метою екологічного забезпечення Збройних Сил України є…
а. досягнення екологічної безпеки усіх видів діяльності військ в умовах впливу екологічно несприятливих факторів;
б. забезпечення Збройних Сил України необхідними матеріальними засобами дія захисту військових підрозділів від екологічно несприятливих факторів в процесі бойової підготовки та виконання військами завдань за призначенням;
в. забезпечення Збройних Сил України необхідними матеріальними засобами для захисту довкілля в процесі бойової підготовки та виконання військами завдань за призначенням;
г. досягнення екологічної безпеки усіх видів діяльності військ та захист особового складу, озброєння і військової техніки в умовах впливу екологічно несприятливих факторів, а також охорона довкілля у місцях дислокації та розташування військ та інших військових об’єктів.
4. У військових частинах посадові особи служби екологічної безпеки призначаються
а. відповідно до штатів з числа посадових осіб служби РХБ захисту.
б. позаштатно на посадових осіб управлінь частин.
в. відповідно до штатного розпису управління екології.
г. всі відповіді вірні.
5. Проекти наказів з питань організації екологічної безпеки у військовій частині начальник служби екологічної безпеки подає на затвердження командиру військової частини у …
а. січні;
б. липні;
в. листопаді;
г. за потребою.
6. Організацією взаємодії з Мінекобезпеки та іншими відомствами та міністерствами України з питань екологічного забезпечення покладають на:
а. управління екології ГШ.
б. ЦВЕЛ МО.
в. Службу РХБз.
г. ГШ.
7. Альфа-частинки — це…
а. атоми водню;
б. ядра гелію;
в. атоми гелію;
г. електромагнітні хвилі.
8. На розмір плати за викиди в атмосферу впливає …
а. тип забруднювача.
б. місце забруднення.
в. обсяг викиду.
г. усі зазначенні чинники.
9. З підвищенням частоти, тобто із зменшенням довжини хвилі, біологічна дія ЕМП стає:
а. більш виражена;
б. менш виражена;
в. не впливає;
г. не залежить від частоти.
Рівень II ( по 5 балів)
1. Система державного природоохоронного законодавства
2. Сформулюйте основний зміст Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Рівень III. Ситуаційні задачі (по 8 балів)
1. До кого і на підставі якою наказу звернулись, якщо необхідно протягом наступного року провести озеленення військової частини з закупівлею саджанців дерев, щоб не платити з власної кишені?
2. Вкажіть, як Ви оцінюєте екологічний стан вашого рідного місця проживання. Які фактори впливають на вашу думку ? Які найбільші забруднювачі є у вашому регіоні? Чи будуть завдавати шкоди довкіллю військові об’єкти? Запропонуйте шлях щодо покрашення екологічної ситуації у ваших рідних місцях.