Промислова токсикологія контрольна робота 2021

2.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
1. Характеристика груп промислових отрут хроноконцентраційної та концентраційної дії
2. Характеристика зміни токсичності в гомологічних рядах органічних сполук і їх використання для розрахунку. Правило Річардсона
3. Характеристика процесів проникнення промислових отрут через ШКТ і шкіру
Задача
Список літератури

Оцінка токсичного впливу промислових отрут на організм заснована на трьох типах кількісних залежностей: доза (концентрація) – ефект; час – ефект; доза (концентрація) – час. Криві час – ефект будуються, якщо через певні інтервали часу враховувати загальну кількість тих тварин, у яких до даного моменту наступив досліджуваний ефект. Побудована на підставі цього досвіду крива залежності між часом і відсотком тварин, що реагували на вплив, буде мати типову S-подібну форму. Така крива час – ефект може бути випрямлена, якщо по осі абсцис замість часу відкладати його логарифми. При виявленні залежності між часом і відсотком тварин, що прореагували (час – ефект), обов’язковою умовою є рівність доз (концентрацій), що впливали на тварин. Тому середній ефективний час (ЕТ50) або взагалі час настання певного ефекту буде змінюватися залежно від дози або концентрації речовини. У цьому випадку мова буде йти вже про залежності доза – час.
Залежність між концентрацією (дозою) отрути, часом її впливу і ефектом при надходженні шкідливих речовин через дихальні шляхи одержала кількісне узагальнення у вигляді формули Габера:

Задача
Показник розведення (Крозв) акролеїну становить 3,1.
Визначте концентрацію для сили подразнення в 4 бали (СIV), якщо концентрація, що відповідає наступній силі подразнення (СV), становить 4800 мг·м-3.