Электроника и микросхемотехника вариант 3 задача 3

1.00 $

Описание

Завдання 3
3.1 Для кожного з варіантів рис. 3, заданих за умовою, визначити тип наведеного на схемі логічного елемента (ДТЛ, ТТЛ, ЕЗЛ, МДП, КМДП), зазначити тип використаних активних елементів і призначення кожного з них у конкретній схемі. Поясніть порядок керування активними елементами.
3.2 Визначте вигляд логічної функції та рівні вихідної напруги логічних схем, тип і режими роботи яких задані табл. 3.
Примітки:
— для всіх непарних варіантів логіка позитивна, а для всіх парних – негативна;
— для рис. 3 (а, б, в, г, д, е, з) — Ек = 5 В; високий рівень = 5 В; низький рівень = 0,2 В;
— для рис. 3 (і) — Ес = 12 В; високий рівень = 0 В; низький рівень = -12 В; гранична напруга кожного транзистора Uпор = 4 В;
— для рис. 3 (к) — Ес = 20 В; високий рівень = 9 В; низький рівень = 3 В; Uпор = 4 В;
— для рис. 3 (ж, л) — Ес = 25 В; високий рівень = 8 В; низький рівень = 2 В; Uпор = 6 В;
— для рис. 3 (м, н, о) — Ес = 10 В; високий рівень = 9 В; низький рівень = 3 В; Uпор = 2 В.
3.3 Визначте напругу на виході схеми ввімкнення логічного елемента (рис. 3), варіант якої задано в табл. 3.
Варіант рисунка 3 варіант 3 в, д, е, л, м
Режим роботи
На схемі «м» вхід Х2 з’єднаний із шиною живлення.
На схемі «л» вхід Х3 з’єднаний зі спільною шиною.
На схемі «д» вхід Х3 з’єднаний із шиною живлення.

Методичка по электронике и микросхемотехнике
метод одна задача 3