Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні, реферат 2014 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Конституційні ознаки Української держави.
Державні символи України.
Принципи поділу влади.
Основи правової системи.
Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність.
Основи національної безпеки та зовнішньополітичної діяльності.
Список використаних джерел.

Важливою гарантією повновладдя народу є конституційно закріплене виключно за ним право визначати і змінювати в Україні конституційний лад. Це означає, що лише з волі народу, виявленої під час проведення всеукраїнського референдуму, можлива зміна орієнтирів суспільного розвитку, спрямованості, вихідних принципів організації та функціонування механізму держави тощо. Будь-які спроби держави, її органів чи посадових осіб вирішити такі питання без врахування чітко і у передбаченій законом формі вираженої волі народу або всупереч їй визнаються Конституцією як абсолютно недопустима узурпація державної влади, тобто протизаконне привласнення невід’ємного права народу вирішувати самому власну долю і визначати шляхи розвитку своєї держави.

Методичка тут
метод Правознавство для усіх спеціальностей 2011