Поняття і види часу відпочинку, реферат 2007 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Право на працю.
Поняття і види часу відпочинку
Висновки
Список використаної літератури

Робочий час — це час, протягом якого працівники зобов’язані виконувати доручену їм і передбачену трудовим договором роботу. Питання робочого часу регулюються ст. 50-65 Кодексу законів про працю України
Час відпочинку — це встановлений законом час, впродовж якого працівники вільні від виконання своїх трудових обов’язків і який вони можуть використати на власний розсуд.