Java лабораторна робота 2 варіант 4

1.00 $

Категория:

Описание

Тема: одношарові та багатошарові масиви
Задача 2.1
Для заданої умови скласти функцію та придумати декілька тестових даних для відлагодження коду. Введення даних виконувати або з файлу або з клавіатури або заповнити значеннями випадкових чисел (обирає користувач).
12. Знайти третій додатній та останній від’ємний елементи масиву. Змінити знак елементів, що розташовані між шуканими елементами, на протилежний.
Задача 2.2
Задано цілочисельний масив (матриця) А розмірності 10х10. Елементи вхідного масиву А записані в текстовому файлі на диску (файл створити самостійно за допомогою текстового редактора, заповнити довільно – 10 рядків по 10 чисел). Потрібно:
прочитати елементи масиву А із відповідного текстового файлу; в масиві А знайти вказані у варіанті завдання величини та вивести результат у вигляді повідомлення на консоль; утворити новий масив В, згідно з вказівками відповідного варіанту, утворений масив вивести у новий текстовий файл на диску. В програмі передбачити опрацювання виняткових ситуацій: відсутність файлу з масивом А, неправильний запис елементів масиву в файлі, недостатня кількість елементів у файлі та помилки при записі у файл масиву В. В якості обробки виняткових ситуацій реалізувати вивід повідомлення із текстом по відповідну помилку на консоль.
В матриці А знайти добуток мінімальних елементів кожного рядка. Матрицю В утворити транспонуванням матриці А.

Задача 2.3
Створити консольний додаток для виконання дій з масивами відповідно до індивідуального завдання.
Обчислити вектор Z={zi}, i=1..m, що дорівнює добутку матриці А={aij} розмірності m * n на вектор Х={хj}, елементи якого обчислюють за відповідною формулою. Перевірити, чи являються елементи вектора Z упорядкованими за збільшенням. Якщо ні, то показати перший елемент, що порушив порядок, а також номер цього елемента.

Робота містить программи java, скріншоти, звіт у форматі .doc