Корпоративне право завдання 1

1.00 $

Категория:

Описание

Загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Аліко» прийняли рішення щодо збільшення статутного (складеного) капіталу.
Розкрийте порядок збільшення та зменшення статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства.
При вирішенні практичного завдання 1 потрібно відповісти на задані питання, надати змістовну юридичну характеристику вказаній проблемній ситуації та вирішити її з посиланням на відповідні норми чинного законодавства та з обґрунтуванням того, чому саме вони повинні застосовуватися в даному разі.