Корупція в органах державної влади 2010-2012 — реферат зі статистичними даними

1.00 $

Описание

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне — корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно актуальною справою. Це повною мірою стосується України, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим органом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями.

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово перетворюються у норму поведінки.

Проаналізувавши показники корупції в органах державної влади за 2010-2012 рр, ми дійшли до таких висновків:
Корупція набула ознак системного явища через ураження нею органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєво важливих інститутів суспільств, перетворившись на функціонально важливий спосіб їх існування.
Корупція є однією з головних загроз національним інтересам і національній безпеці України, оскільки вона заважає нормальному функціонуванню інститутів держави, охоплюючи як загальносоціальне, так і правове поле життєдіяльності

Зміст
Статистичний аналіз правових проблем
На Сайті МВД вибрати правову статистику, порівняти по рокам, вказати шляхи розв’язання проблеми правового характеру