Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження. Правила заповнення документів первинного обліку злочинів осіб, які їх вчинили — реферат 2014 г.

1.00 $

Описание

Зміст
Статистичне зведення та групування. Види статистичних групувань. Групувальні ознаки. Статистичні таблиці. Організація і техніка зведення. Правила заповнення та подання документів первинного обліку злочинів. Правила заповнення та подання документів первинного обліку осіб, які вчинили злочини. Правила заповнення та подання документів первинного обліку руху кримінальних справ.
Список літератури

Метод статистичних групувань дозволяє так розробити первинний статистичний матеріал, щоб усі суттєві риси досліджуваних явищ отримали чітке (числове) вираження. Цим визначається роль групувань, як наукової основи статистичного зведення.
Основне завдання групувань в правовій статистиці – дати повну і об’єктивну характеристику злочинності як соціального явища.

Методичка тут
метод Правова статистика