Міжнародна система інтелектуальної власності, Патентний пошук, Захист прав ІВ у рамках угоди ТRІРS

1.00 $

Описание

Зміст

Тема Система інтелектуальної власності.
Міжнародна система інтелектуальної власності.
Тема Набуття й охорона прав інтелектуальної власності.
Патентний пошук.
Тема Розпорядження правами ІВ та їх захист.
Захист прав ІВ у рамках угоди ТRІРS.
Список літератури

Патентний пошук
Ефективність науково-дослідних робіт (НДР) значною мірою залежить від належної організації їх планування, зокрема, науково-інформаційного та патентного супроводження цього процесу. Патентна інформація є важливим інструментом розробника для створення нових приладів та технологічних процесів, оскільки являє собою сукупність відомостей про результат науково дослідної та інших видів творчої діяльності, який заявлений та/або визнаний винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком або товарним знаком. Саме такі відомості містяться у патентно-інформаційних ресурсах, основу яких складають патенти на об’єкти промислової власності. Патентно-інформаційні ресурси використовують практично на всіх стадіях планування і виконання НДР для визначення технічного рівня та тенденцій розвитку об’єктів техніки або технологій, їх патентоспроможності, патентної чистоти й конкурентоспроможності, а також інноваційної політики. Інформація, що міститься в описах винаходів, корисних моделей та інших об’єктів, дозволяє заощаджувати значні кошти на проведення науково-дослідних робіт. Окрім того, патентна документація може дати новий імпульс для подальших досліджень. На підставі аналізу патентно-інформаційних ресурсів можна зробити висновок щодо доцільності проведення власних розробок, купівлі ліцензії або шляхів обходу патентів конкуруючих фірм. Динаміка патентування за визначеною тематикою дозволяє оцінити, стабільна чи змінюється конкретна область знань.
Юридичний статус патентних документів зумовлює випередження появи інформації про винаходи (корисні моделі) на 3–5 років порівняно з іншими джерелами інформації, оскільки за законами більшості держав світу ці об’єкти визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки, який включає відомості, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до патентного відомства.