Народне волевиявлення курсова 2021

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття виборів та їх соціальна функція
2. Виборче право і виборча система України
3. Конституційні принципи виборчого права України
4. Виборчий процес і його стадії
5. Поняття, соціальна функція та види референдумів
Висновок
Список літератури

Робота містить 31 сторінку

Український народ — носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні. Народовладдя є засадничою ідеєю в історії людства, реалізація якої дозволила йому досягти сучасного рівня розвитку.
Народ як суверен має можливість ухвалювати остаточні й обов’язкові для виконання рішення. Ідея народного суверенітету була засадничою у концепції її основоположника Жан-Жака Руссо. Він виходив із ідеї рівності всіх людей, яка реалізується та набувається шляхом укладення суспільного договору. Поряд із цим кожен індивід відмовляється від належних йому раніше прав. Двома основними ознаками народного суверенітету Ж.-Ж. Руссо вважав невідчужуваність (на користь окремих осіб або органів) і неподільність (між окремими частинами народу). Концепція Руссо стала «доктриною» періоду Великої французької революції. Ідеї народного суверенітету (статики) та народовладдя (динаміки) є основоположними конституційними принципами сьогодення.
Стаття 1 Конституції проголошує Україну демократичною і правовою державою, а не може бути держава такою, якщо реально не реалізується народовладдя; першою й неодмінною умовою постання правової держави є визнання і гарантування народовладдя. Відповідно до статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ [1]. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Дане конституційне положення є керівним стосовно народовладдя та народного волевиявлення.
Наша країна сьогодні знаходиться у вирі змін, особливо політичних. Питання народного волевивлення, зокрема виборів та референдумів, актуальне як ніколи. В сучасному світі, навіть в демократичних політичних режимах, актуалізується проблема реального втілення народного волевиявлення, оскільки звичайні демократичні інститути зазнають значного спотворення та деформацій в бік маніпулювання або імітації такого волевиявлення.
Мета даної роботи: вивчення поняття, змісту, юридичної природи та форм реалізації народного волевиявлення в Україні через вибори і референдуми.
Завдання даної роботи:
— встановити поняття виборів та їх соціальну функцію;
— розглянути виборче право і виборчу систему України;
— визначити конституційні принципи виборчого права України;
— дати загальну характеристику виборчому процесу і його стадіям;
— встановити поняття, соціальну функцію та види референдумів.
До правової регламентації виборів та референдумів зверталися М.О.Баймуратов, О.В.Батанов, Р.К.Давидов, С.В.Ківалов, Ю.Б.Ключковський, Д.С.Ковриженко, І.О.Кресіна, О.В.Лавринович, С.Г.Рябов, М.І.Ставнійчук, Ю.М.Тодика, В.Л.Федоренко, В.М.Шаповал, Ю.Р.Шведа, інші науковці.
Структура даної роботи включає в себе вступ, п’ять розділів, висновки та список використаних джерел.