Оплата праці на підприємствах за сучасних умов, Курсова 2014 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття і сфери регулювання оплати праці
Тарифна система, її елементи
Системи оплати праці
Права працівників на оплату праці та їх захист
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Актуальність теми.
Організація оплати праці – одна з ключових проблем в сучасній економіки України. На всіх етапах розвитку економіки заробітна плата була одним з головних чинників, що забезпечують ефективну систему матеріального стимулювання працівників і що формують мотиваційний механізм трудової активності. Від її успішного рішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат в суспільстві. Актуальність даної роботи полягає в тому, що питання організації оплати праці є істотним на підприємстві. Оплата праці є основним інструментом підвищення ефективності праці працівників.

Методичка тут:
метод Крюков техникум Трудове право КУРСОВА