Основні положення організації документальної ревізії, реферат 2014 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Організація і види фінансово-господарського контролю в Україні
Поняття й види документальної ревізії. Аудиторська перевірка
Порядок та етапи проведення ревізії
Права й обов’язки ревізора Державної контрольно-ревізійної служби
Методи документальної перевірки, що використовуються ревізором під час проведення ревізії
Складання матеріалів ревізії для слідчих апаратів органів внутрішніх справ і прокуратури
Список літератури.

Ефективність ревізії полягає в тому, що за її результатами розробляються конкретні заходи щодо усунення викритих недоліків та попередження їх виникнення у майбутньому, щодо забезпечення збереження державного та суспільного майна, відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та притягнення до відповідальності посадових та матеріально відповідальних осіб, з вини яких підприємству завдано шкоди, тощо.

Методичка тут:
метод Судово-бухгалтерська експертиза