Патентний пошук, патентно-кон`юнктурні дослідження

1.00 $

Описание

Зміст

Вступ
Що таке патентно-кон’юнктурні дослідження, для чого вони проводяться. Надати визначення
Диференційований метод оцінки конкурентоспроможності
Що таке патентний пошук. Види патентного пошуку
Список літератури

Процес проведення патентних досліджень включає такі етапи:
розробка завдання на проведення патентних досліджень;
розробка регламенту пошуку інформації;
пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон’юнктурно-комерційної інформації;
обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;
узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження.
Патентно-кон’юнктурні дослідження проводяться на усіх етапах життєвого циклу промислової продукції та, зокрема, під час складання технічного завдання на створення нової або модернізованої продукції, під час проведення науково-дослідницької роботи та дослідно-конструкторської роботи в процесі створення нової продукції, в процесі організації масового виробництва продукції, а також в процесі її комерційного використання на внутрішньому та/або зовнішньому ринках до моменту зняття її з виробництва, коли ця продукція втрачає свою конкурентоспроможність. Патентні дослідження проводяться з метою встановлення вимог споживачів до даної продукції.