Пенсія в разі втрати годувальника, курсова з предмету Право пенсійного забезпечення

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Вступ
Пенсії в разі втрати годувальника: умови і порядок забезпечення
Документи, необхідні для призначення пенсії по втраті годувальника
Виплата пенсій
Висновок
Список використаної літератури

Згідно ст.46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що вклю¬чає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втра¬ти працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, уста¬нов і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закла¬дів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним дже¬релом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від про¬житкового мінімуму, встановленого законом. [1].
Кодекс законів про працю України у главі ХVІІ також приділяє увагу загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню:
Ст.253: Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підпри¬ємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загально¬обов’язковому державному соціальному страхуванню.