Поняття та структура форми держави, Курсова 2011 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Форма держави: поняття та її внутрішня будова
Форма державного правління: поняття та її різновиди
Форма державного устрою: поняття та її різновиди
Форма державно-правового режиму: поняття та її різновиди
Особливості форм Української держави
Висновки
Список використаних джерел

Як уже зазначалося, в юридичній літературі існують й інші думки щодо змісту категорії «форма держави». Згідно з одними зміст форми держави зводиться лише до характеристики форми правління (так звана форма держави у вузькому значенні слова). Інші під формою держави ро-зуміють Сукупність форми правління та територіальної організації держави без урахування державного режиму. Але ці думки не знаходили широкої підтримки у дослідників. Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає механічної, довільної сукупності елементів, що її утворюють. Форма держави відображає єдність, взаємообумовленість об’єднаних в ній елементів, в результаті чого виникає нова якість, яка не властива жод-ному з цих окремо взятих елементів

Методичка тут:
метод Теорія держави і права курсова