Форми держави, Курсова 11.2019 р.

3.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Загальні поняття й елементи форми держави
Види державного правління
Основні види державного устрою
Основні види державного режиму
Висновки
Список використаних джерел

В юридичній літературі існують інші думки щодо змісту категорії «форма держави». Згідно з одними зміст форми держави зводиться лише до характеристики форми правління (так звана форма держави у вузькому значенні слова). Інші під формою держави розуміють Сукупність форми правління та територіальної організації держави без урахування державного режиму. Але ці думки не знаходили широкої підтримки у дослідників. Слід зазначити, що поняття форми держави як певної структури не означає механічної, довільної сукупності елементів, що її утворюють. Форма держави відображає єдність, взаємообумовленість об’єднаних в ній елементів, в результаті чого виникає нова якість, яка не властива жодному з цих окремо взятих елементів

Методичка тут методичка Теорія держави та права