Поняття та види транспортних договорів. Курсова 2014 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика транспортних договорів
Поняття, зміст та оформлення транспортних договорів
Класифікація різних видів транспортних договорів
Розділ 2. Правова характеристика окремих видів транспортних договорів
Договір перевезення пасажирів і вантажу
Договір транспортного експедирування
Договір фрахтування. Каботажні перевезення
Розділ 3. Вирішення спорів, що виникають при укладенні різних договорів перевезення
Цивільна відповідальність за договором перевезення
Правове регулювання спорів при транспортних договорах
Висновки.
Перелік використаних літературних джерел

Договір про перевезення конкретного вантажу є реальним, оскільки він вва­жається укладеним у момент здачі вантажу транспортній організації для переве­зення. Послуга за перевезення надається за плату, причому обидві сторони наділяються у договорі правами та обов’язками. Отже, договір про перевезення — оплатний і двосторонній .
Підприємства залізничного, повітряного, морського, автомобільного та річко­вого транспорту, враховуючи встановлені обсяги перевезення для кожного з відправників, укладають з ними особливі організаційні договори (спеціальні, річні, довгострокові, навігаційні), спрямовані на організацію майбутніх перевезень вантажів. Так, відповідно до статей 34—36 Статуту автомобільного транспорту за річним договором автотранспортне підприємство зобов’язується у встановлені строки приймати, а вантажовідправник — пред’являти до перевезення вантажі в обумовленому обсязі. У річному договорі встановлюються обсяги та умови перевезення, порядок розрахунків, визначаються раціональні маршрути та схеми вантажопотоків

В курсовій виконано юидичний аналіз трьох наукових статей по темі роботи.