Поняття, значення і функції матеріальної відповідальності у трудовому праві. реферат 2020 р.

5.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття, значення і функції матеріальної відповідальності у трудовому праві. Її відмінності від цивільно-правової відповідальності
Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників
Види матеріальної відповідальності працівників
Випадки, що виключають матеріальну відповідальність
Зміст і порядок укладення договору про повну матеріальну відповідальність
Визначення розміру та порядок покриття матеріальної шкоди, заподіяної працівником
Відшкодування моральної шкоди у трудових відносинах
Висновки
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

Стаття 130 Кодексу Законів про Працю України встановлює перелік випадків, що виключає матеріальну відповідальність працівників. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського риску, а також за не одержані підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував в стані крайньої необхідності.

Методичка тут:
метод Трудове право зі спеціальності право 2018