Право: виникнення, основні поняття і функції, реферат 2006 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Основні закономірності виникнення держави і права.
Особливості формування держави у різних народів.
Різноманітні теорії виникнення держави.
Виникнення юридичного права.
Поняття і функції права.

Влада в первісному суспільстві:
базувалася на родових відносинах (рід об’єднував людей за дійсною чи допустимою кровною спорідненістю, був власником засобів виробництва, об’єднував членів роду для колективної праці, виступав господарським осередком для виробництва матеріальних благ);
у соціальному розумінні була безпосередньо суспільною (не існувало спеціального апарату управління та примусу);
мала такі якості, як єдність, взаємодопомога, співробітництво (члени роду виконували свої функції на засадах переконання. Примус застосовувався дуже рідко і виконував роль громадського виховання. Винятковою формою примусу було вигнання з роду. Рід також захищав своїх членів від зовнішніх ворогів, для чого використовувалася військова сила чи помста родичів);
здійснювалася рядовими та виборними членами роду добровільно, без спеціального апарату управління. Військо формувалося з усіх чоловіків роду чи племені, здатних носити зброю.