Виникнення держави і права, реферат 2012 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Основні закономірності виникнення держави і права
Особливості формування держави у різних народів
Різноманітні теорії виникнення держави
Виникнення юридичного права
Типи держави і права
Список використаних джерел.

Однією з теорій виникнення держави і права є історико-матеріалістична, прихильниками якої були Л. Г. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін. Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає внаслідок розвитку й занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що й визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця теорія містить два аспекти: підхід радянської науки, пов’язаний з виникненням класів і класових антагонізмів, тобто держава і право виникають там і тоді, де і коли виникають класи; підхід дослідників західної філософської та юридичної науки, пов’язаний з ускладненням структури суспільства та суспільних відносин, виникненням «загальних справ» і необхідності вдосконален-ня управління суспільством. Обидва підходи однаковою мірою мали місце під час виникнення держави і права.

Методичка тут
метод Правознавство для усіх спеціальностей 2011