Ранні вчення про державу та право в давньогрецькій філософії

1.00 $

Описание

План

Вступ
Зародження, витоки, періодизація, особливість філософії Стародавньої Греції
Основні філософи і школи досократівської філософії
З’ясування проблем сутності права та держави за Гераклітом
Елейска школа. Еліати
Державно-правові вчення Піфагора
Вчення Емпідокла
Анаксагор
Давньогрецькі атомісти. Заперечення божественного першоджерела законів Демокритом
Погляди софістів на суспільний і правовий порядок
Підхід Сократа до проблеми співвідношень права та свободи
Висновки
Список літератури