Соціально-забепечувальні правовідносини, реферат 2011

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Поняття та види правовідносин соціального забезпечення.
Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин:
Громадяни як суб’єкти, що отримують соціальне забезпечення.
Громадяни як спеціальні суб’єкти права соціального забезпечення
загальні;
спеціальні.
Суб’єкти, які сприяють реалізації права на соціальне забезпечення.
Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення.
Соціальні страхові фонди як суб’єкти права соціального забезпечення.
Пенсійний фонд України суб’єкти права соціального забезпечення.
Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин:
пенсії;
соціальні допомоги;
соціальне обслуговування;
соціальні пільги.
Юридичні факти, що передують соціально-забезпечувальним правовідносинам.
Поняття, ознаки та види стажу, як умови виникнення права на соціальне забезпечення.
Список використаної літератури

Для розкриття суті правовідносин необхідно розглянути питання про юридичні факти, про суб’єкти даних правовідносин, їх зміст та об’єкт.
Основу системи правовідносин з соціального забезпечення складають матеріальні правовідносини, оскільки саме в них задовольняються об’єктивні потреби особи в матеріальних засобах та соціальних послугах. Відмітною рисою соціально-забезпечувальних правовідносин є те, що особа (або сім’я) у разі дотримання встановлених законом умов наділена суб’єктивним правом на отримання пенсії, допомоги, компенсації, послуги або пільги, а державний орган зобов’язаний їх надати. При цьому обов’язок державного органу визначається вимогою уповноваженої особи. Це означає, що в односторонньому порядку або за угодою сторін обов’язок не може бути змінений. Слід наголосити, що саме в цьому полягає одна з головних відмінностей обов’язку в соціально-забезпечувальних відносинах від обов’язку в цивільних правовідносинах, де суб’єкти на власний розсуд покладають на себе обов’язки в передбачених законом межах.