Статистичні графіки та динамічні ряди в правовій статистиці — реферат 2011 г.

1.00 $

Описание

Зміст
Поняття статистичних графіків.
Основні елементи графіка. Види графіків і правила їх побудови.
Динамічні ряди та їх класифікація.

З допомогою графічного зображення можливі вивчення закономірностей розвитку явища, установлення існуючих взаємозв’язків. Просте зіставлення даних не завжди дає можливість уловити наявність причинних залежностей, у той же час їх графічне зображення сприяє виявленню причинних зв’язків, особливо у випадку встановлення первісних гіпотез, що підлягають подальшій розробці. Графіки також широко використовуються для вивчення структури явищ, їх зміни в часі й розміщення в просторі. У них виразніше проявляються порівняльні характеристики й чітко окреслюються основні тенденції розвитку й взаємозв’язків, властивих досліджуваному явищу або процесу.

Методичка тут
метод Правова статистика