Завдання 5, Статистичні графіки та динамічні ряди в правовій статистиці, 2014 г.

1.00 $

Описание

Зміст
Побудова інтервального ряду розподілу за наведеними даними.
Побудова діаграм за наведеними даними.

На практиці при вивченні правових явищ рівні інтервали застосовуються дуже рідко, тому що частіше за все однакова, кількість ознаки має різне якісне значення, наприклад, групування за строками позбавлення волі. В правовій статистиці в основному застосовують прогресивно збільшувані інтервали і частіше за все межі інтервалів відокремлюються таким чином, щоб було повністю зрозуміло, до якого інтервалу відносити те чи інше явище. Наприклад, законодавець розробив такі групи для вивчення віку осіб, які вчинили злочин: 14-15років, 16-17років, 18-24 роки, 25-28 років, 29-39 років, 40-49 років, 50-59 років, 60 років і більше. В цьому випадку зрозуміло, що в останню групу входять особи, яким виповнилось 60 років (тобто 60 років включаються у цю групу).
Зробимо угруповання сукупності, що включає дані по 30 українським банкам (на 01.01.14 р.)

Методичка тут
метод Правова статистика