Сутність правової свідомості та культури, Курсова 2011 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Правосвідомість як юридична категорія
Правова культура суспільства та особливості правового виховання
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ТА ПРАВОВИЙ ІДЕАЛІЗМ: СУТНІСТЬ ТА ПРОЯВИ
Історичні витоки та сутність правового нігілізму та ідеалізму
Причини появи та прояви правового нігілізму та ідеалізму
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ
Висновки
Список використаних джерел

Мета і завдання дослідження полягає в обґрунтуванні положення, що одними з головних перешкод на шляху розбудови правової держави є правовий нігілізм та ідеалізм, подолання яких тісно пов’язане з проведенням державно-правової реформи в Україні, юридичним забезпеченням демократичних перетворень в усіх сферах суспільного життя, узгодженням національного законодавства з вимогами Конституції України, європейськими і світовими стандартами.