Теоретичний аналіз складу правовідносин, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Передумови виникнення правовідносин
Характеристика суб’єктів і об’єктів правовідносин
Зміст правовідносин: теоретичний аналіз
Характеристика юридичних фактів
Висновки
Список використаних джерел

Основні ознаки правовідносин: вони виникають на основі норм права; характеризуються наявністю сторін, які мають взаємні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; є видом суспільних відносин фізичних чи юридичних осіб, організацій і спільностей; здійснення суб’єктивних прав чи додержання юридичних обов’язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою.

Методичка тут методичка Теорія держави та права