Теория вероятности, задача 6.3

1.00 $

Описание

Закон розподілу дискретної випадкової змінної X заданий у табличній формі:
X 2 5 6 8
р 0,15 0,34 0,26 0,25
Визначити математичне сподівання М(Х), дисперсію Д(Х) і середнє квадратичне відхилення σ(Х) дискретної випадкової змінної Х.

Вся методичка:
методичка теорвер