Теория вероятности, задача 7.3

1.00 $

Описание

Випадкова змінна X розподілена за нормальним законом. Математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення цієї змінної відповідно дорівнюють 12 і 5. Визначити ймовірність того, що випадкова змінна X набуде значення, котре попадає в інтервал (8; 18).

Вся методичка:
методичка теорвер