тест 1, вариант 2, 2019 г

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст

Джерела права соціального забезпечення за ступенем узагальненості поділяються на такі види:
комплексні та спеціальні;
комплексні та базові;
комплексні та консолідовані;
комплексні та кодифіковані.

Методичка тут
Метод ПСЗ 2019