Трудові правовідносини, реферат 2013 г.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору.
Робочий час.
Час відпочинку.
Правове регулювання оплати праці.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.
Правове забезпечення охорони праці.
Трудові спори.
Висновки
Список використаних джерел.

Предметом правового регулювання такої галузi права, як трудове, є, насамперед, трудовi вiдносини, тобто суспiльнi вiдносини, що виникають у процесi застосування людиною своїх здiбностей при виконаннi певної трудової дiяльностi.

Методичка тут
метод Правознавство для усіх спеціальностей 2011