Трудові правовідносини як основа предмета трудового права. реферат 2020 р.

4.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Трудові правовідносини як основа предмета трудового права. Поняття й ознаки трудових правовідносин. Сторони та зміст трудових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин
Поняття та значення принципів трудового права. Основні принципи трудового права
Поняття та види суб’єктів трудового права
працівники – суб’єкти трудового права;
роботодавець – суб’єкт трудового права;
трудові колективи;
професійні спілки;
державні органи – суб’єкти трудового права
Висновки
СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ

Окрему групу у структурі трудових правовідносин становлять правовідносини навчання і перекваліфікації на виробництві.
Правовідносини, що виникають з приводу нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, мають чітко виражений публічно-правовий характер. Вони виникають у результаті виконання уповноваженими державними і профспілковими органами спеціальних функцій з нагляду і контролю за охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях та дотриманням трудового законодавства.

Методичка тут:
МЕТОД Трудове право 2018