Управлінські рішення менеджмент курсова 2021

3.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
1 Аналіз та прийняття управлінських рішень
1.1 Теоретична основа прийняття управлінських рішень
1.2 Характеристика управлінських рішень
2 Процес прийняття управлінських рішень
2.1 Фактори, що впливають на процес прийняття рішень
2.2 Моделі та методи прийняття раціональних рішень в управління
Висновки
Список використаних джерел

Робота містить 32 сторінки.

Суть процесу управління полягає: в усвідомленні необхідності вирішувати проблему; зборі і опрацюванні інформації про проблему; плануванні роботи і організації роботи; реалізації плану; контроль за ходом реалізації плану; досягнення мети; підсумки виконання роботи [7].
Процес прийняття управлінського рішення може мати інтуїтивний характер (власне відчуття того, що вибір правильний); бути засноване на судженні (вибір, зумовлений знаннями або набутим досвідом, тобто керівник використовує знання про те, що відбувалося в подібних ситуаціях раніше і вибирає схожий варіант, що, на його думку, принесе найбільший успіх); бути раціональним (обґрунтування рішення за допомогою об’єктивного аналітичного процесу.
Основна характеристика управлінського рішення на– це його якість. «Якість – це наявність істотних властивостей, ознак, особливостей, які відрізняють один предмет або явище від інших та придають йому визначеності» [15, с. 164]. Якість – категорія об’єктивна, тому що кожному предмету або процесу притаманні ті або інші властивості. Отже, якість управлінського рішення – це сукупність властивостей управлінського рішення. Підвищення якості рішень, які приймаються керівниками (люди, що приймають рішення) є найважливішим резервом підвищення ефективності управління. Саме тому прийняття управлінського рішення вимагає від керівника високого рівня професіоналізму, наявності соціально-психологічних якостей особистості. Однак як вказують учені не усі фахівці, що мають професійну освіту, мають соціальнопсихологічні якості, а всього лише 5-10 % з них.