Стилі керівництва та еволюція їх розвитку менеджмент курсова 2021

3.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
1 Стилі керівництва
1.1 Поняття стилю керівництва та стилю управління. Класифікація стилів
1.2 Сучасні підходи до визначення ефективності стилів керівництва
2 Поняття влади. Баланс влади в організації
2.1 Елементи керівництва
2.2 Ситуаційні моделі ефективного керівництва
Висновки
Перелік використаної літератури

Робота містить 34 сторінки.

Існує значна кількість класифікацій стилів управління за різними ознаками. Так, Р. Лайкерт і група його послідовників запропонували класифікувати стилі управління шляхом порівняння груп із високою та низькою продуктивністю праці по континууму, що розміщений у межах від однієї крайності — зосереджений на роботі, до іншої — зосередженої на людині. Лайкерт запропонував чотири базові системи стилю керівництва: експлуататорсько-авторитарний, доброзичливо-авторитарний, консультативно-демократичний, заснований на участі [6]. З часом ця класифікація була розширена через додавання проміжних стилів, що в сумі склало сім типів управління: директивний (автократичний), колегіальний, ліберальний, директивно-колегіальний, директивно-ліберальний, колегіально-ліберальний, змішаний стилі.
Американські дослідники Р. Блейк і Д. Моутон переконані, що діяльність менеджерів відбувається у «силовому полі» між вектором «виробництво» та вектором «людський фактор» і на основі цього визначили п’ять основних типів управлінської поведінки: диктатор, демократ, песиміст, маніпулятор, організатор. Р. Уїльям виділив негативні стилі управління: пасивний; місіонерський; компромісний [13].