Форми держави, Курсова 2019 р.

4.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття форми держави та її структурних частин
Форма державного правління
Форма державного устрою
Державно-правовий режим
Висновки
Список використаних джерел

У цьому аспекті слід відзначити вагомий внесок, який є теоретичним підгрунтям питання про форми держави та державну владу, який зробили видатні вітчизняні вчені: В. Авер’янов, Ф. Бурчак, М. Козюбра, В. Копейчиков, Л. Кривенко, А. Мацюк, Н. Нижник, М. Орзіх, В. Погорілко, Н. Прозорова, П. Рабінович, О. Скакун, В. Скрипнюк, В. Тацій, І. Тимченко, Ю. Тодика, М. Цвік, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, Л. Юзьков та ін.

Методичка тут методичка Теорія держави та права