Функції держави, Курсова 2020 р.

4.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та класифікація функцій держави
Форми і методи здійснення функцій держави
Характеристика зовнішніх і внутрішніх функцій держави
Висновки
Список використаних джерел

у процесі історичного розвитку держави в її функціях відбуваються зміни: одні з них відпадають, інші – заглиблюються і видозмінюють свій зміст, треті – виникають знову. Але в усіх випадках вони обумовлюються властивими певній історичній епосі економічною і соціально-класовою структурою суспільства, сутністю держави і її соціальним призначенням. Тому функції конкретної держави повинні розглядатися з урахуванням її приналежності до певного типу держави.

Методичка тут методичка Теорія держави та права