Криміналістика варіант 11, теорія+задачі+ситуаційні завдання+тести 2021

4.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності. Ознаки зовнішності та їх класифікація. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини за методом «словесного портрета». Експертне ототожнення особи за фотозображенням ( портретно — криміналістична експертиза)
2. Пред’явлення для впізнання, підготовка до пред’явлення для впізнання, порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин, фіксація результатів пред’явлення для впізнання
3. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху. Початковий етап розслідування
Задача
Ситуаційні завдання
Тестові завдання

Висновки
Список використаної літератури

Робота містить 32 сторінки.

Методичка тут
условие криміналістика 11

Зовнішній вигляд (зовнішність) людини здавна використовується під час упізнання та кримінальної реєстрації злочинців. Зовнішність людини залиша¬ється відносно незмінною протягом всього її життя. Ознаки, які характеризують зовнішню будову людини, називаються ознаками зовнішності.
Ознаки зовнішності та властивості зовнішності — це зовнішні та внутрішні (структурні) особливості зовнішності людини в цілому або окремих елементів. Зовнішні ознаки (обриси) людини мають різноманітну форму, розміри, розташування і співвідношення.
Елементи зовнішності — будь-яка вирізнена в процесі спостереження й вивчення частина зовнішності людини. Це певні анатомічні органи, частини тіла або прояви різноманітних функцій людини (наприклад, ніс, рот, очі, рухи рук, тіла тощо).
Використання ознак та елементів зовнішності людини і її елементів у кримінальному судочинстві вимагає їх класифікації, запровадження єдиної термінології. Це завдання вперше спробував виконати французький криміналіст Альфонс Бертільйон, який розробив спеціальну термінологію для позначення ознак зовнішності і створив систему їх опису, яку назвав словесним портретом. А. Бертільйон запропонував описувати анатомічні ознаки, що характеризують зовнішню будову тіла, а також його фізіологічну діяльність. Тому першу групу ознак він назвав анатомічними, а другу групу ознак, власне, властивостей — функціональними.