Місце філософії права в системі наук про суспільство. реферат 2012 р.

1.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Сутність філософського підходу до права. Предмет філософії права.
Зв’язок права з державою та громадянським суспільством
Філософія права в системі наук, її основні питання і функції
Висновок.
Список використаної літератури

У колі юридичних наук безпосередньо з філософією права межують теорія права і держави та соціологія права.
Теорія права і держави вивчає закономірності виникнення та розвитку права і держави, сутність, типи, форми, структуру й механізми функціонування права і держави, правову систему, основні державно-правові поняття, загальні для всієї юридичної науки. Теорія права і держави вивчає ці об’єкти як реальні соціальні інститути. Водночас філософія права досліджує прояви у праві лише окремих, хоч і фундаментальних, аспектів буття. Варто підкреслити, що теорія права і держави виступає як індуктивне знання, що виходить із досягнень конкретних юридичних наук, тоді як філософія права формується як дедуктивне знання про право, що виводиться з загальніших знань про людину і світ.

Методичка тут:
метод Філософія права 2018 Харьков МВД