Основні принципи менеджменту та їх застосування в умовах України курсова 2021

3.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
1. Цілі та принципи управління
1.1 Цілі в системі менеджменту
1.2 Загальна характеристика принципів менеджменту
2. Характеристика факторів, які утруднюють, а які навпаки, сприяють формуванню нової моделі менеджменту в Україні
2.1 Модель менеджменту на сучасному економічному етапі України
2.2 Використання принципів менеджменту на підприємствах України
Висновки
Список використаних джерел

Робота містить 34 сторінки.

термін «менеджмент» не є в повній мірі є аналогом терміну «управління». Термін «управління» значно ширший і застосовується до різних видів людської діяльності (наприклад, управління автомобілем), сфер діяльності (управління живою і неживою природою, управління державою), органів управління (підрозділів управління в різних формах власності, підприємствах та їх об’єднаннях) [6, c.23].
Головним в менеджменті є визначення цілей діяльності організації на найближчу та віддалену перспективу. Управління шляхом постановки цілей здійснюється з урахуванням оцінки можливостей конкретної організації та забезпеченості її ресурсами. Розрізняють цілі загальні та специфічні. Загальні цілі відображують концепцією розвитку організації в цілому, а специфічні розробляються в рамках загальних цілей по основним видам діяльності.
Раціональне використання матеріальних і трудових ресурсів передбачає досягнення цілей при мінімумі витрат і максимумі ефективності за рахунок кваліфікованих управлінських рішень, коли команда спеціалістів цілеспрямовано діє в напрямку досягнення загальних цілей на основі відповідної мотивації [2, c.34].
Ціль менеджменту полягає у забезпеченні прибуткової діяльності підприємства шляхом раціональної організації технологічного процесу, включаючи управління виробництвом і розвитком техніко-технологічної бази, а також ефективним використанням кадрів при одночасному підвищенні їх кваліфікації і творчої активності.