Поняття права та багатоаспектність праворозуміння, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Поняття та ознаки права
Сутність, принципи і зміст права
Сутність права
Принципи права
Зміст права
Функції та форми права
Функції права
Форми права
Поняття праворозуміння та його багатоаспектність
Висновки
Список використаних джерел

право будь-якої держави є унікальним засобом регулювання найважливіших суспільних відносин і досягнення соціального компромісу. Право формується у державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних відносин. Звичаї, моральні та релігійні норми додержавного суспільства мають другорядне значення, перевага надається правовому регулюванню суспільних відносин.

Методичка тут методичка Теорія держави та права